Het Red-L-systeem is inmiddels operationeel in Nederland, Duitsland, Zweden, België en Frankrijk.

Het vooraanstaande vakblad "Pluimveehouderij" ging in een achtergrondartikel in het augustus-nummer 2001 uitgebreid in op het Red-L-syteem en de ervaringen die hiermee tot dusver in de praktijk zijn opgedaan.

Het betreffende artikel is hiernaast integraal weergegeven. Wanneer u op een pagina klikt verschijnt de betreffende pagina op ware grootte in een separate site.

De praktijkervaringen zijn zonder meer uiterst positief te noemen.